Venues

Shaanxi Opera House

QuJiang ShangQuan, Yanta Qu, Xian Shi, Shaanxi Sheng, China, 710061