Venues

Beijing Tianqiao Performing Arts Center

30 Beiwei Rd, Xicheng Qu, Beijing Shi, China